Privacybeleid

Privacyverklaring website Clever Republic

Belangrijke informatie over wie we zijn 

Dit is de privacyverklaring van Clever Republic. Daarin leggen wij onder meer uit waarom wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, om welke gegevens het gaat en welke rechten u heeft wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken.

Clever Republic B.V. (hierna: Clever Republic) biedt diverse diensten aan op het gebied van Data Intelligence en Data Governance. Voor de uitvoering van haar activiteiten beschikt Clever Republic over een website. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Clever Republic (www.cleverrepublic.com) en haar onderafdelingen. Voor wervingsdoeleinden geldt een aparte privacyverklaring. Deze is hier te vinden. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Of over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Clever Republic? Stuur dan een e-mail naar onze privacy officer (privacy@cleverrepublic.com).

Welke gegevens verzamelen wij over u?

Als bezoeker kunt u de Website gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Deze Website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door de bezoekers zijn verstrekt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: 

 • Voor- en achternaam
 • (Zakelijk) e-mailadres 
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Naam organisatie (optioneel)
 • Alle informatie die u zelf als berichtinhoud invoert

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over ras of etnische achtergrond, godsdienstige overtuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand en ten slotte de seksuele geaardheid van bezoekers. Indien nodig zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het verzamelen en gebruiken van deze gegevens.

Hoe verzamelt u mijn persoonlijke gegevens?

Wij kunnen uw gegevens op verschillende manieren verzamelen, onder andere wanneer:

 • U geeft het aan ons door door het contactformulier in te vullen,
 • U wilt deelnemen aan een door ons georganiseerd evenement en vult daarvoor een formulier in,
 • U bezoekt onze website en geeft toestemming voor het plaatsen van (bepaalde) cookies op uw computer.

Voor welk doel verzamelt u mijn persoonsgegevens?

 • Om met u in contact te komen als u op ons contactformulier hebt aangegeven dat u met ons in contact wilt komen,
 • Om u informatie over een evenement te sturen als u zich voor dat evenement hebt ingeschreven,
 • Wij gebruiken cookies om inzicht te krijgen in hoe bezoekers van onze website zich op onze website gedragen en om inzicht te krijgen in bezoekersaantallen.

Op welke basis verwerkt u mijn persoonsgegevens?

 • Als u het contactformulier invult, hebben wij een legitiem belang om contact met u op te nemen,
 • Als u zich inschrijft voor een evenement hebben wij een rechtmatig belang om u informatie over dat evenement te sturen,
 • Voor strikt noodzakelijke cookies hoeven wij geen toestemming te vragen, deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Andere cookies worden alleen gebruikt op basis van toestemming.

Hoe lang bewaart u mijn persoonlijke gegevens?

Clever Republic bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gebeurtenis: 30 dagen na afloop van het evenement,
 • Contactformulier: 30 dagen na het laatste contact,
 • Cookies: 30 dagen.

Cookies 

Dankzij cookies kan de website uw apparaat herkennen en informatie over uw voorkeuren of eerdere acties opslaan, zodat de website (efficiënter) werkt, en informatie naar de website-eigenaren sturen. Cookies stellen ons daarom in staat u een prettige ervaring op onze website te bieden en onze website voortdurend te verbeteren.

Wij gebruiken de volgende cookies voor onze website:

Noodzakelijke cookies: Noodzakelijke cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw toestemming voor cookies registreren en garanderen. Hiervoor hoeven wij volgens de AVG geen toestemming van u te krijgen.

Analytische cookies: Wij gebruiken analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden, bijvoorbeeld. Dit geeft ons een beter inzicht in de werking van de website. Daarvoor is toestemming nodig volgens de AVG. 

Functionele cookies: Wij gebruiken functionele cookies voor functionaliteiten zoals het delen van website content op social media platforms. Hiervoor vragen we toestemming. 

Prestatiecookies: Performance cookies stellen ons in staat een nog vollediger beeld te krijgen van wat bezoekers op onze website doen en waar ze voornamelijk op klikken. Volgens de AVG is hiervoor toestemming nodig, daarom vragen wij hierom.

Website beveiliging.

Clever Republic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Bescherming van de privacy van kinderen

Wij begrijpen het belang van de bescherming van de privacy van kinderen op het internet. Deze website is niet ontworpen voor, of opzettelijk gericht op, kinderen jonger dan 13 jaar. Het is niet ons beleid om opzettelijk informatie te verzamelen of te bewaren over personen van 13 jaar of jonger.

Rechten van de betrokkenen.

U heeft de volgende rechten:

 • Recht op toegang: u hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie: u hebt het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming te allen tijde gemakkelijk intrekken.
 • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij over u verwerken aan een derde over te dragen.
 • Als u aanspraak wilt maken op een van de bovenstaande rechten, stuur dan een e-mail naar onze Privacy Officer (privacy@cleverrepublic.com).
 • Recht op beperking van de verwerking:
   
  In sommige gevallen kunt u verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken, wat betekent dat wij minder gegevens over u verwerken.

Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunnen wij u vragen u te identificeren. Daartoe vragen wij gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

In principe voldoen wij binnen een maand aan uw verzoek. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, stellen wij u daarvan binnen de eerste maand op de hoogte. 

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres (privacy@cleverrepublic.com)

Een klacht indienen

Als u vragen hebt, of een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via privacy@cleverrepublic.com. Wij verwerken elke vraag en klacht intern en communiceren dit verder met u. Als u echter vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring.

Clever Republic heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op onze website. Controleer daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.