Data Governance

Data Governance is een proces en data kwaliteits discipline die gefocust is ophet managen van kwaliteit, cinsistentie, bruikbaarheid, beveiliging en beschikbaarheid van data en informatie. Data Governance focust zich op organisatie, processen en rollen.

OK, laten we daar verder op ingaan. Het gaat dus over processen en controle. Maar ook over organisatie, rollen en beveiliging… Om een goed begrip te krijgen van Data Governance maken we gebruik van het model dat is geïnspireerd op DAMA Interantional.

Data Governance staat centraal ten opzichte van alle andere disciplines die zich bezighouden met het krijgen van grip op uw data. Het implementeren van een Data Governance Board samen met de rollen en verantwoordelijkheden binnen jouw organisatie (let op het gaat om rollen, niet om functies!) maakt het mogelijk om het benodigde niveau van aandacht te orchestreren op het gebied van definities, data gebruik, privace en meer.

DAMA Data Governance model
© Dama International

Ervaring

We hebben Data Governance al vele malen geïmplementeerd We weten hoe een Data Dictionary moet worden opgezet We weten hoe een Business Term moet worden beschreven zodat de business ‘m begrijpt En we weten hoe Data Governance processen kunnen worden gemanaged We kennen de tools en de juiste selectie criteria Het maakt niet uit of u aan het begin van een Data Governace reis staat of dat u een objectieve blik op uw implementatie wil, wij willen u graag helpen.