Data Governance

Data Governance is een proces- en data kwaliteits discipline die gefocust is op het managen van kwaliteit, consistentie, bruikbaarheid, beveiliging, en beschikbaarheid van data en informatie. Data Governance focust zich op organisatie, processen, en rollen.

Hier gaan we wat dieper op in. Het gaat over processen en controle. Maar ook over organisatie, rollen, en beveiliging. Om een goed beeld te krijgen van Data Governance maken we gebruik van een model dat is ontwikkeld door DAMA International.

Data Governance staat centraal ten opzichte van de andere disciplines die zich bezighouden met data. Het implementeren van een Data Governance Board samen met de rollen en verantwoordelijkheden binnen uw organisatie (let op: het gaat om rollen, niet om functies!) maakt het mogelijk om het benodigde niveau van aandacht te orkestreren op het gebied van onder andere definities, data gebruik, en privacy.

DAMA Data Governance model
© Dama International

Ervaring

Clever Republic heeft ervaring met het implementeren van Data Governance. We weten hoe een Data Dictionary moet worden opgezet. We weten hoe een Business Term moet worden beschreven zodat de business hem begrijpt. We weten hoe Data Governance processen kunnen worden gemanaged. We kennen de tools en de juiste selectie criteria. Het maakt niet uit of u aan het begin van een Data Governance reis staat of dat u een objectieve blik op uw implementatie wenst: wij willen u graag helpen.