Data Governance adoptie

Een van de belangrijkste uitdagingen bij de implementatie van Data Governance en Data Governance tools is de business adoptie. Onze collega Rixt heeft als masterstudent onderzoek gedaan naar de verschillende factoren die de adoptie van Data Governance beïnvloeden. In samenwerking met vijf organisaties is er een raamwerk gecreëerd dat organisaties begeleidt naar een succesvolle adoptie van Data Governance.

De bedrijfsadoptie van Data Governance is gedefinieerd als het organisatieproces om de producten en diensten te omarmen zoals die zijn geïmplementeerd als onderdeel van een Data Governance implementatie. De factoren die de adoptie beïnvloeden zijn afhankelijk van de specifieke innovatie. Data Governance is zo’n innovatie binnen het bedrijfsleven en er is tot op heden nog weinig onderzoek naar gedaan.

Uit het adoptieraamwerk blijkt dat er elf (!) factoren zijn die de adoptie van Data Governance beïnvloeden. Deze factoren zijn onder te verdelen in drie dimensies; begrip, draagvlak en belangen.

De dimensie begrip heeft betrekking op de noodzaak voor de business om de waarde van Data Governance te begrijpen. Het benadrukt dat in alle lagen van de organisatie mensen bewust moeten worden gemaakt van de voordelen en het belang van kwalitatief goede data en Data Governance.

Support benadrukt dat het moeilijk is om Data Governance te implementeren en in te voeren zonder ondersteuning in de hele organisatie. Er zijn verschillende dimensies waarin ondersteuning nodig is. Sponsoring door het topmanagement is een van de belangrijkste thema’s in de onderzoeksresultaten. Verder spelen prioriteit (en dus tijd) en de beschikbaarheid van resources een belangrijke rol bij de adoptie.

Uit de laatste dimensie blijkt dat verschillende belangen in de organisatie van invloed zijn op de adoptie van Data Governance. Dit heeft te maken met het feit dat er vaak geen doel is voor Data Governance, de betrokkenheid van de organisatie bij de implementatie en zelfs de cultuur die de organisatie heeft. Is de organisatie gewend om met data te werken of is er sprake van een cultuuromslag?

Bent u benieuwd naar meer informatie over de adoptie van Data Governance? In de volgende Clever Republic blogs nemen we je mee door deze dimensies van adoptie en best practices om de adoptie vanuit elke dimensie een boost te geven. Wilt u nu al meer weten over het onderzoek en onze best practices bij het implementeren van Data Governance en Data Intelligence? Neem gerust contact met ons op en plan een (virtueel) gesprek in!