Een van de belangrijkste uitdagingen bij de implementatie van Data Governance en Data Governance tools is de adoptie van de business. Als Master afgestudeerde heeft onze collega Rixt onderzoek gedaan naar verschillende factoren die de adoptie van Data Governance beïnvloeden. In samenwerking met vijf organisaties werd een raamwerk gecreëerd dat organisaties begeleidt naar een goede adoptie van Data Governance.

De bedrijfsadoptie van Data Governance is gedefinieerd als het organisatorische proces om de producten en diensten te omarmen zoals die zijn geïmplementeerd als onderdeel van een Data Governance implementatie. De variabelen die de adoptie beïnvloeden zijn afhankelijk van de innovatie in kwestie. Data Governance is zo’n innovatie binnen de bedrijfswereld en er is nog niet veel onderzoek naar gedaan.

Uit het adoptieraamwerk blijkt dat er elf (!) factoren zijn die de adoptie van Data Governance beïnvloeden. Deze factoren zijn onder te verdelen in drie dimensies: begrip, draagvlak, en belangen.

De dimensie begrip heeft betrekking op de noodzaak voor de business om de waarde te begrijpen die Data Governance kan brengen. Er wordt verduidelijkt dat in alle lagen van de organisatie mensen bewust moeten worden gemaakt van de voordelen en het belang van kwalitatief goede data en Data Governance.

Draagvlak benadrukt dat het moeilijk is om Data Governance te implementeren en in te voeren zonder ondersteuning in de hele organisatie. Er zijn verschillende dimensies waarin ondersteuning nodig is. Sponsoring door het top-management is een van de belangrijkste thema’s in de resultaten. Verder spelen prioriteit (en dus tijd) en de beschikbaarheid van middelen een belangrijke rol bij de adoptie.

In de laatste dimensie komt naar voren dat verschillende belangen in de organisatie van invloed zijn op de adoptie van Data Governance. Dit heeft te maken met het feit dat er vaak geen doel is voor Data Governance, de betrokkenheid van de organisatie bij de implementatie en zelfs de cultuur die de organisatie heeft. Is de organisatie gewend om met data te werken of is het een cultuuromslag die plaatsvindt?

Data Governance Adoptie Raamwerk

Bent u nieuwsgierig naar meer informatie over de adoptie van Data Governance? In de volgende Clever Republic blogs nemen we u mee door deze dimensies van adoptie en best practices om de adoptie te stimuleren vanuit elk dimensionaal perspectief. Wilt u nu al meer weten over het onderzoek en onze best practices bij het implementeren van Data Governance en Data Intelligence? Neem dan gerust contact met ons op en plan een (virtueel) gesprek!