Clever Republic Takeaways – Data Governance adoptie bij ASML & HEINEKEN

De theoretische implementatie van Data Governance lijkt vrij eenvoudig, maar bedrijven worstelen vaak met de adoptie van Data Governance in hun bedrijf. Tijdens onze eerste Data Intelligence Meetup deelden vertegenwoordigers van HEINEKEN en ASML hun ervaringen over de adoptie van Data Governance in hun organisatie.

Hieronder vindt u onze key takeaways voor de adoptie van Data Governance uit deze sessie:

  • Vind een duidelijke aanpak: Voor de implementatie van Data Governance is het belangrijk om een duidelijke aanpak te hebben waar je je als organisatie op gaat richten. Er zijn verschillende benaderingen die gebruikt kunnen worden om Data Governance te implementeren. Een organisatie kan zich bijvoorbeeld richten op de Kritische Data Elementen. De organisatie kan op zoek gaan naar datapunten die gebruikt worden voor belangrijke doeleinden zoals de jaarlijkse rapportage, en prioriteit geven aan het goed gebruik van Data Governance op die datapunten.
  • Werk samen met Business Units en Landen: Op het wereldwijde niveau van de organisatie heb je niet altijd alle inzichten over de behoeften van de rest van de organisatie. Het belang van samenwerking tussen de business en de globale afdeling wordt benadrukt in de sessie. Voor een effectieve adoptie is het essentieel om de behoeften in de verschillende delen van de organisatie te kennen, om Data Governance effectief te implementeren en te adopteren.
  • Creëer een diverse Data Governance Raad: In de organisatie is het belangrijk om een Data Governance Council te creëren die divers is. Dit moet worden gedaan met het doel een Data Governance praktijk te creëren die gezichtspunten uit de hele organisatie omvat. Dit maakt een uniforme integratie van Data Governance mogelijk, omdat mogelijke obstakels eerder worden geïdentificeerd en succesverhalen binnen de organisatie kunnen worden gedeeld. Het helpt ook om de combinatie van Data Kwaliteit en Data Governance te operationaliseren. Met bijvoorbeeld het gebruik van Onderhandelbare (niet) Functionele Eisen van Data Governance in nieuwe dataprojecten, wordt de adoptie van Data Governance in de hele organisatie gestimuleerd.
  • Creëer bewustwording vanaf het begin: Om de adoptie te stimuleren is bewustwording van het bestaan van Data Governance belangrijk. Een stimulans voor het creëren van bewustzijn is als Data Governance wordt ondersteund en bepleit door het top-management. Wanneer een Data Governance-team dicht bij het topmanagement van de organisatie staat, lijkt het erop dat de adoptiegraad van de praktijken hoger is. Een andere enabler is dat wanneer een functie Data Governance-gerelateerde activiteiten inhoudt, deze al in de functieomschrijving moeten worden vermeld. Op die manier zijn werknemers zich bewust van hun Data Governance gerelateerde taken en zullen ze het gemakkelijker overnemen. De initiële prioriteit is hoger, en activiteiten worden vervolgens minder gezien als iets waar ze geen tijd voor hebben.
  • Train uw medewerkers: Wat lijkt te helpen bij de adoptiegraad van Data Governance is om de medewerkers van de organisatie niet alleen trainingen te geven over de verschillende aspecten van Data Governance, maar ook over het gebruik van het Data Governance platform in kwestie. Alle medewerkers kunnen de training volgen, dus zowel de data stewards/eigenaren als de potentiële gebruikers van de data. Op deze manier groeit het bewustzijn in de organisatie en zal de adoptie van Data Governance toenemen.